Аналіз ґрунту: нові можливості для вітчизняного сільгоспвиробника

За останнє десятиріччя регулювання родючості ґрунту набуло неабиякого значення для отримання оптимальних результатів при вирощуванні сільськогосподарських культур. Нині серед українських фермерів спостерігається підвищений попит на послуги закордонних компаній у цій сфері: до них найчастіше звертаються з метою перевірки агрохімічних показників ґрунту та аналітичного консалтингу.

У той же час все більше сільгоспвиробників розглядають можливість забезпечення власної лабораторії відповідним обладнанням, щоб проводити такі аналізи самостійно. Аби допомогти їм зорієнтуватися в цьому питанні, у статті будуть розкриті аналітичні підходи до аналізу агрохімічних показників ґрунту на прикладі обладнання компанії Skalar (Нідерланди).

Показники родючості ґрунту: законодавче регулювання

В Україні показники родючості ґрунту регламентуються у відповідності з «ДСТУ 4362:2004. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів». Цей нормативний документ передбачає, зокрема, визначення таких параметрів:

 • Процентний вмісту гумусу
 • Кількість (мг/кг) доступних форм азоту NO3+NH4
 • Рухомий фосфор
 • Калій (мг/кг)
 • рН сольової витяжки та ін.

Моніторинг агрохімічних показників здійснюється з метою оцінки родючості ґрунту та доступності елементів (P, K, Mg) для сільськогосподарських культур, потреби у використані добрив, виявлення взаємодії мінеральних добрив з ґрунтом. Це дозволяє робити висновки про необхідність хімічної меліорації, строки внесення добрив, поглинальну та буферну здатність ґрунту, реакції, ступінь кислотності або лужності, характер засолення ґрунту та ін. 

За кордоном це питання також чітко врегульоване. Там існує декілька системних підходів до оцінки родючості ґрунту та менеджменту поживних речовин, необхідних для росту рослин. Одна з них – Система індексації ґрунту (Soil Index System). Вона передбачає 4 рівні (індекси) оцінки показників ґрунту відповідно до рівня доступності поживних речовин та мікроелементів: починаючи з 1-го – бідний ґрунт, що потребує обов’язкового внесення добрив, і закінчуючи 4-м, що відповідає родючому ґрунту без необхідності подальшого покращення його показників із внесенням добрив.

Також виділяють альтернативний підхід, що ґрунтується на співвідношенні конкретних катіонів у ґрунті, – Base-cation saturation ratio. Метод передбачає індивідуальний катіонний баланс, що надає ґрунтові статусу «ідеальний» або «збалансований». Це співвідношення може існувати між індивідуальними катіонами, наприклад Ca/Mg, або відображати відсоток насичення катіонно-обмінного потенціалу (Cation exchange capacity) ґрунту.

Високі вимоги – відповідне обладнання

З кожним роком вимоги фермерських господарств до достовірності результатів досліджень ґрунту, рослин та добрив підвищуються – це зобов’язує аналітичні лабораторії швидко реагувати на запити. Вже понад 30 років компанія Skalar розробляє методики та виготовляє аналізатори для автоматизації процесів, пов’язаних із дослідженням ґрунту, рослин та добрив.

0612-1.jpg

В лінійці аналізаторів Skalar:

 1. Проточний аналізатор San++ для одночасного вимірювання ряду елементів: азоту, фосфатів, калію, бору, кальцію, магнію та ін.
 2. Високотемпературні аналізатори загального органічного вуглецю, азоту та C/N-співвідношення.
 3. Роботизовані аналізатори для повного автоматичного контролю рН і електропровідності.

 Далі дещо детальніше зупинимося на функціональних особливостях кожної групи приладів з погляду агрохімічного аналізу ґрунту.

Одночасне вимірювання ряду елементів

Автоматичний проточний аналізатор San++ призначений для проведення аналізу органічних та мінеральних речовин в ґрунтах, рослинах, добривах та кормах.

Аналізатор San++:

 • Здатний опрацювати велику кількість зразків, завдяки чому дозволяє суттєво зменшити витрати на реагенти.
 • Забезпечує високу точність і мінімальний час аналізу: від 1 до 5 хімічних каналів можуть опрацьовувати до 500 зразків на день.
 • Має зручний модульний дизайн, його можна конфігурувати автосамплером відповідно до потреби будь-якої агрохімічної лабораторії.

Найчастіше прилад використовують для визначення NPK (азот, фосфор, калій) – одного з найважливіших рутинних аналізів в лабораторії з аналізу ґрунтів. Адже підвищення ціни на сировину для добрив, а також необхідність оптимізації дозування для зменшення витрат і збільшення врожаю вимагають точного та швидкого аналізу саме цих показників. За необхідності аналізатор комплектується додатковими каналами для визначення бору, цинку та сульфатів. 

Аналіз загального органічного вуглецю, азоту та C/N-співвідношення

0612-2.jpg

Азот – головний елемент під час вегетації рослин; вуглець важливий для структури ґрунту, енергії біологічних процесів і забезпечення поживних речовин.

В аналізаторах серії Primacs використовується високотемпературне спалювання зразку для одночасного швидкого отримання точних результатів щодо вмісту загального вуглецю та загального азоту. Зразок окислюється за високої температури, після чого відбувається вимірювання вуглецю на інфрачервоному детекторі та азоту – на детекторі питомої теплопровідності за методом Дюма.

Значення рН ґрунту

Суттєвий вплив на доступність та засвоєння мінералів рослинами має значення рН ґрунту: кожна рослина характеризується певним значенням рН, за якого вона оптимально росте та плодоносить.

0612-3.jpg

Компанія Skalar пропонує користувачам роботизовану платформу SP2000 для аналізу значення рН ґрунту як у водних витяжках, так і в екстрактах KCl, CaClта ін.

Процес аналізу включає автоматичне калібрування зонду, додавання екстрактного розчину, автоматичне перемішування, витримку часу відстоювання та вимірювання. Аналізатор SP2000 може розміщувати до 792 контейнерів, об’ємом 50 мл кожен. Для дуже великих партій зразків SP2000 оснащується двома роботизованими руками, на яких розміщується по 4 електроди.

Крім рН роботизовані аналізатори можуть використовуватися для аналізу електропровідності, лужності, мутності та гранулометричного складу ґрунту.

Збереження фізико-хімічних властивостей, відтворення родючості ґрунтів, грамотне використання органічних та мінеральних добрив набувають нині для сільгоспвиробника пріоритетного значення. І саме вітчизняні лабораторії ґрунту мають усі шанси відігравати в цьому ключову роль. А допоможуть їм передові світові технології, що сьогодні доступні й в Україні.

Анар Рахметов,

спеціаліст з обладнання для лабораторій ґрунту 

ООО «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»


Добавить комментарии: